Fra 2024 er det ikke længere muligt at komme ind i butikken og købe varer. Alle varer skal købes på nettet. Det vil dog i en periode være muligt at købe udvalgte varer. Det vil tage noget tid at få alle produkter sat til salg på nettet.
Butikken vil være åben som normalt, nu kan du afhente bestilte varer, og vi står til rådighed såfremt du har brug for vejledning.
Vi har stadig en masse varer i butikken som endnu ikke er pakket ud, og det kniber med pladsen.
Her er nogle få billeder fra butikken her sidst i 2023